ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Από το Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2021 πραγματοποιήθηκε το πρώτο στάδιο του έργου που αφορούσε την ιστορική έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μία σειρά από δέκα διαδικτυακές συναντήσεις μέσω zoom. Οι συναντήσεις είχαν ως βασικό στόχο να εισάγουν τους συντελεστές του Synthesis στο γενικό κλίμα της εποχής εντός της οποίας εκδηλώθηκε η Ελληνική Επανάσταση, ξεκινώντας μια συζήτηση πάνω σε βασικά ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με την ίδια την Επανάσταση καθώς και να τους φέρουν σ’ επαφή με τεκμήρια και κείμενα που αναδεικνύουν και εμβαθύνουν σε πτυχές και όψεις της Επανάστασης λιγότερο γνωστές ή/και «αθέατες».

Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από τις συναντήσεις αυτές.

Ευχαριστούμε τα ΓΑΚ για την ένθερμη συνεργασία και παραχώρηση αρχειακού υλικού.