ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Απο τις αρχές Μαρτίου και μέχρι τα τέλη Ιουνίου πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο του έργου που αφορά την καλλιτεχνική έρευνα.

Μέσα απο συναντήσεις γνωριμίας των συντελεστών και πρακτικά ερευνητικά εργαστήρια δημιουργούνται οι συνθήκες που επιτρέπουν τη δοκιμή ιδεών και τον πειραματισμό μεταξύ των καλλιτεχνών.

Η καλλιτεχνική έρευνα συμβαίνει την τρέχουσα στιγμή και περαιτέρω οπτικοακουστικό υλικό θα αναρτηθεί στο site στα τέλη Ιουνίου.