ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γ' ΦΑΣΗ ΥΛΙΚΑ

Οι παρτιτούρες ως πρώτα υλικά αποτύπωσης και οργάνωσης της δραματουργίας και τα υλικά της εγκατάστασης ανασυγκροτούνται θραυσματικά σε συνδυασμό με το επιμελητικό κείμενο. Στην περίοδο αυτή, τα δομικά υλικά του Σύνθεσις οργανώνονται για να υπάρχει η υποδομή για την τελική φάση της δημιουργίας.