ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Β' ΦΑΣΗ ΔΟΚΙΜΕΣ

Την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, η ομάδα του Σύνθεσις εργάστηκε επί μέρους πάνω στους άξονες έρευνας: σώμα-λόγος-κείμενο-χώρος. Οι δοκιμές αυτής της περιόδου διεξάγονταν από κοινού στον ίδιο χώρο και ήταν το υλικό ζυμώσεων για τη δημιουργία κομματιών που θα χρησιμοποιοηθούν στην τελική παρουσίαση. Παρακάτω σύντομα αποσπάσματα από τις πρόβες και δοκιμές των δημιουργών..

Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο