ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Α' ΦΑΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Η καλλιτεχνική ομάδα βρέθηκε στις αρχές Μαρτίου για να επεξεργαστεί το ιστορικό υλικό της προηγούμενης περιόδου και να ξεκινήσει την ερευνητική διαδικασία στο χώρο. Μέσα απο συναντήσεις γνωριμίας, συζητήσεις των συντελεστών και πρακτικά ερευνητικά εργαστήρια δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για τη δοκιμή ιδεών και τον πειραματισμό μεταξύ των καλλιτεχνών.